Athlete Profile

Normal

Kai Tsuruta

Grade: 10

Weight:

Height:

Kai's Bio: